Resveratrol

Resveratrol 50 mg je doplněk stravy obsahující výtažek ze slupek révy vinné, jež jsou významným zdrojem aktivní látky resveratrolu. Resveratrol je látka fenolického charakteru, která se v těle snadno absorbuje a vykazuje řadu pozitivních účinků. Je silným antioxidantem a pomáhá chránit buňky lidského těla před negativními vlivy volných radikálů.

Vyskytuje se v širokém spektru rostlin, především ve slupkách a semenech hroznů, dále pak v hrachu, bobulovinách a čaji. Zajímavostí je, že litr červeného vína obsahuje asi 0,2 až 5,8 mg resveratrolu v závislosti na odrůdě. Bílé víno obsahuje resveratrolu méně, důvodem je zřejmě kratší doba kontaktu mezi slupkou a dužninou hroznu při lisování.

Resveratrol je syntetizován v rostlinách v reakci na infekce, stres, poranění, bakteriální nebo plísňové infekce a UV záření. Resveratrol byl poprvé popsán a izolován z čemeřice bílé japonským výzkumníkem Takaokou v roce 1939.

V současné době výzkum resveratrolu pokrývá široké spektrum oblastí a je předmětem značné vědecké pozornosti, zejména zkoumáním jeho biologické aktivity a jeho účinků na lidský organismus.

Resveratrol a jeho antioxidační aktivita

Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS) a antioxidační ochranou. Zvýšený oxidační stres poškozuje makromolekuly a zhoršuje jejich funkce, což je základem mnoha onemocnění souvisejících s věkem, včetně rakoviny, cukrovky, chronického onemocnění ledvin, kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob.

Resveratrol je potvrzen jako silný antioxidant, jehož aktivita souvisí s přítomností tří hydroxylových skupin v jeho polyfenolické struktuře. Resveratrol má inhibiční účinek na nadměrnou produkci ROS, peroxidaci lipidů a hraje roli v udržování buněčné redoxní homeostázy. Nicméně se jedná o velmi reaktivní molekulu, která v reálném systému reaguje s tím, co „potká nejdříve“, což nemusí být právě předpokládaný volný radikál.

Nedávná studie Chenga a dalších (Cheng et al., 2019) odhalila, že resveratrol zabraňuje jaterní steatóze u obézních myší, že snižuje oxidační stres a zánět. Ochranný účinek resveratrolu proti jaterní steatóze je podpořen snížením akumulace lipidových kapének v hepatocytech.

Resveratrol a jeho vliv na glykaci proteinů

Glykace je neenzymatická reakce mezi proteiny a redukujícími cukry, která vede ke vzniku konečných produktů pokročilé glykace (AGE). Konečné produkty pokročilé glykace se hromadí a způsobují poškození na tkáňové a buněčné úrovni, včetně peroxidace lipidů, dysfunkce endotelu a mění strukturu dalších proteinů. Zvýšená glykace je spojena s vyšší prevalencí diabetu a souvisejících. Stále více důkazů naznačuje, že sloučeniny přírodního původu, zejména polyfenoly (mezi které patří i resveratrol), mají antiglykační vlastnosti.

U pacientů s diabetem II. typu a diabetickou nefropatií, kteří dostávali resveratrol v dávce 500 mg denně, byl rovněž pozorován významný pokles albuminu a kreatininu v moči.

 

Resveratrol zlepšuje funkci ledvin díky potlačení tvorby AGEs, což naznačuje, že resveratrol lze považovat za preventivní látku proti diabetickým komplikacím, jako jsou katarakty a nefropatie.

Nežádoucí účinky resveratrolu

Přestože je u pacientů obecně dobře snášen, byly u lidí zaznamenány některé nežádoucí účinky včetně nefrotoxicity a gastrointestinálních problémů. (více než 1000 mg/den)

Závěr

Závěrem lze říct, že důvodem, proč se tolik vědců zajímá o resveratrol, je tzv. „francouzský paradox“. Studie potvrdila, že lidé žijící v různých částech Francie mají daleko nižší výskyt kardiovaskulárních úmrtí oproti jiným zemím, což může být zapříčiněno pravidelnou konzumací červeného vína obsahujícího resveratrol.

Celkové účinky resveratrolu na organismus:

  1. stabilizuje hladinu cukru v krvi a zcitlivuje buňky na inzulín,
  2. posiluje imunitu a zlepšuje procesy učení a paměť,
  3. má vliv na plodnost mužů a žen,
  4. vykazuje protizánětlivé účinky proti plísním a alergiím,
  5. předpokládá se, že resveratrol napomáhá sebedestrukci zmutovaných rakovinných buněk a také má vliv na růst metastáz.

Resveratrol je u zdravých jedinců dobře snášen, nicméně vždy je vhodné se o užívání poradit s lékařem nebo lékárníkem.